Automaattinen tekstianalyysi

Automaattisen tekstianalyysimme avulla vapaatekstikysymyksistä analysoidaan usein esiintyvät lauseet ja ne esitetään sitten yleisimmin käytettyjen lauseiden mukaisessa järjestyksessä. Toiminnassa yleisimmät sanat kartoitetaan ja poistetaan, joten raportissa ei ole sellaisia fraaseja kuten "hei" ja "ja".

MUUTTA AUTOMAATTISEN TEKSTIANALYYSIN ASETUKSET KAIKISSA RAPORTEISSA.

Automaattisen tekstianalyysin asetusten muuttaminen voidaan tehdä kohdassa "Asetukset" -> "Raportit". Asetuksia muutetaan tilisi kaikkiin raportteihin.

MUUTA AUTOMAATTISEN TEKSTIANALYYSIN ASETUKSET YKSITTÄISISSÄ RAPORTEISSA.

Siirry kyselyssäsi "Muokkaa" -kohtaan ja klikkaa "Lisäasetukset". Siellä voit muuttaa yksittäisen raportin asetuksia. Tässä voit myös säätää tekstin vähimmäismäärän ja ääntenlaskun, jotta sana näytetään tekstianalyysissä.